Produkty & e-shop

Odkazy

facebook maxcarp

Nejprodávanější

 

Anketa

Chtěli by jste naše fresh boilies Max i ve velikosti 24 mm?

 
 


 
další ankety

Obchodní podmínky


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxcarp.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvímjiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazník je kupující našeho internetového obchodu.  Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a Obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vzniká vztah vymezený vzájemnými právy a povinnostmi. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailu, faxu, telefonu či písemně na naši firemní adrese. Ke každé objednávce obdržíte daňový doklad při převzetí zboží.

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem či jinou dokladovatelnou formou, o odeslání budete taktéž informováni. U některých objednávek (větší množství apod.) Vás zkontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to e-mailem či telefonicky. Stačí uvést jméno a popis objednaného zboží (číslo objednávky).

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na druhu registrace kupujícího a platných cenách v okamžiku přijetí objednávky.  Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

7. ZPŮSOB PLATEB 
PLATBA V HOTOVOSTI NEBO PLATEBNÍ KARTOU PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD KURÝRNÍ SLUŽBY WE|DO.
Osobní odběr prozatím není možný a dopravu zajišťuje přepravní služba WE|DO (nástupní organizace IN TIME s.r.o.). Ta umožňuje klasický způsob platby přímým uhrazením hotovosti kupujícím při převzetí zboží. Kromě hotovostní platby umožňuje kurýrní služba i platbu pomocí platebních karet při převzetí zboží.
PLATBA PŘEVODEM NA ÚČET ČÍSLO 215692681/0300 u ČSOB a.s.
Poskytuje možnost zaplatit na náš účet v ČSOB a to před samotným dodáním zboží. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku  i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje Vám přijdou  i elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali kontaktní e-mail. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

8. DODACÍ PODMÍNKY
Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu        na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dańový doklad      a návod na používání výrobku v českém jazyce.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle níže uvedených kritérií.
Rozvoz zboží zajišťujeme také po celém Slovensku prostřednictvím služby WE|DO a po Polsku prostřednictvím DHL Parcel Europe. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle níže uvedených kritérií. Přeprava do Polska je možná až po úhradě faktury převodním příkazem a připsání celé částky na účet 215692681/0300 u ČSOB a.s.. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle níže uvedených kritérií.
Nepřevzetí zboží - nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není   i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

KOMFORTNÍ DORUČENÍ
Celková hodnota objednávky nad 25.000,- Kč - dopravné zdarma.
Jedná se o službu, kterou nabízí náš internetový obchod www.maxcarp.cz zdarma po celém území České republiky všem zákazníkům, jejichž objednávka je vyšší než 25.000,- Kč. Po objednání zboží se s Vámi spojí naši pracovníci a domluví s Vámi přibližný termín dodání. Před konečným rozvozem zboží (1 den předem) Vás opět kontaktujeme a dohodneme s Vámi již přesný termín dodání zboží samozřejmě zdarma bez jakéhokoliv příplatku!

• ZÁSILKOVÁ SLUŽBA WE|DO
1. celková hodnota objednávky nad 1.800,- Kč - poštovné zdarma
2. celková hodnota objednávky pod 1.800,- Kč - bude účtováno poštovné ve výši 130,- Kč při platbě "dobírkou"
3. celková hodnota objednávky pod 1.800,- Kč - bude účtováno poštovné ve výši 105,- Kč při platbě "převodním příkazem"

• ZÁSILKOVÁ SLUŽBA WE|DO - uloženka - uložení zásilky na VÝDEJNÍ MÍSTA
1.  celková hodnota objednávky nad 1.500,- Kč - poštovné zdarma
2. celková hodnota objednávky pod 1.500,- Kč - bude účtováno poštovné ve výši 55,- Kč při platbě "převodním příkazem"
3. celková hodnota objednávky pod 1.500,- Kč - bude účtováno poštovné ve výši 90,- Kč při platbě "dobírkou"
Odkaz na mapu VÝDEJNÍ MÍSTA: https://www.wedo.cz/mapa
Jak  WE|DO - uloženka funguje? Je to velice jednoduché. Při objednávce uvedete své fakturační údaje a do doručovacích údajů napíšete název a adresu Vámi vybraného Výdejního místa. Po předání přepravci Vám přijde SMS a e-mail s číslem zásilky. Zásilku můžete sledovat online. Po doručení zásilky na Výdejní místo Vám přijde SMS a e-mail s heslem, na základě kterého Vám bude zásilka vydána. Hmotnost jedné zásilky je maximálně 15 kg. Zásilka na Vás ve Výdejním místě počká až 5 dnů. 


• ZÁSILKOVÁ SLUŽBA WE|DO - SLOVENSKO
1. celková hodnota objednávky nad 3.000,- Kč - poštovné zdarma
2. celková hodnota objednávky pod 3.000,- Kč - bude účtováno poštovné ve výši 240,- Kč

• ZÁSILKOVÁ SLUŽBA DHL Parcel Europe - POLSKO
1. celková hodnota objednávky nad 4.500,- Kč - poštovné zdarma
2. celková hodnota objednávky pod 4.500,- Kč - bude účtováno poštovné ve výši 400,- Kč

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE
Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od standardní objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.
Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech - zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě,  že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod na používání výrobku a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiné bezvadné zboží. Pozdější reklamace poškození zboží již není možné uznat.
Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.
Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se také na naši na naši firmu MAX carp s.r.o. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR
dle Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) o ochraně osobních údajů
Tento dokument obsahuje informace týkajících se ochrany osobních údajů poskytnutých zákazníky webových stránek maxcarp.cz. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro všechny osoby, které poskytly své osobní údaje na stránkách webu maxcarp.cz.

Provozovatelem webových stránek maxcarp.cz je Max carp, s.r.o., Ivan Juřička, IČO: 277 39 406, DIČ: CZ27739406 , Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice.

Vysvětlení pojmů
Osobní údaje – jakákoliv informace týkající se subjektu údajů: jméno, příjmení, email, obchodní firma, adresa, IČO, DIČ, telefonní spojení.
Subjekt údajů – každá fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjektem údajů nejsou právnické osoby.
Správce - Max carp, s.r.o., Ivan Juřička, IČO: 277 39 406, DIČ: CZ27739406 , Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice. (dále jen správce)

Poskytnutí osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je zcela dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které subjekt údajů sám poskytne, zejména při jejich vyplnění některého z formulářů na webových stránkách maxcarp.cz.
Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné vystavení účetních a daňových dokladů. Bez vyplnění některých údajů (například kontaktních) by nemohly být některé služby řádně poskytnuty a z tohoto důvodu vás objednávkový systém (vázaný na formuláře na webových stránkách) bez jejich vyplnění nepustí k odeslání objednávky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
„Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluje subjekt údajů dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona EU č. 2016/679  o ochraně osobních údajů (v platném znění)   firmě Max carp, s.r.o., Ivan Juřička, IČO: 277 39 406, DIČ: CZ27739406, Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice. (dále jen správce) a to:

a) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa doručení
b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;
c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne přihlášení (s tím, že každá další realizovaná objednávka tuto 3 letou dobu prodlužuje)
d) subjekt údajů si je vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat
Odvolání souhlasu musí být vůči firmě Max carp, s.r.o., Ivan Juřička, IČO: 277 39 406, DIČ: CZ27739406 , Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice učiněno písemně, telefonicky, emailem.
e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.
Zpracování a ochrana osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí osoby zachovávající mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích.
Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněné přístupovými hesly.
Vaše osobní údaje se uchovávají v případě webových stránek maxcarp.cz po dobu 3 let,nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů se vaše osobní údaje nenávratně vymažou či skartují.

Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím
Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů se tato chyba opraví.
Pokud by se subjekt údajů domníval, že zpracování osobních údajů se provádí v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, je jeho právem požádat o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo vymazání osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Souhlasem s obchodními podmínkami internetového obchodu maxcarp.cz na jeho webu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou jejich součástí a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů je správce povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.


© 2023 MAX carp s.r.o.