Standové Navrátilové + Jirka - krásné úlovky z Dyje 5 - nej.úlovek 23 kg

Zasíláme fotografie  z červnové výpravy  2019  z lodi Maximus na Dyji 5. Výpravu jsme uskutečnili začátkem června v  naší obvyklé sestavě a to Standové  + Jirka.
Za příjemného počasí,  po dobu třech dnů, se nám zadařilo ulovit slušné kapry 10 - 23kg. Někteří  už byli dotlučení z výtěru. Čtvrtého dne odpoledne z nenadání kolem 16 hod. nastalo hotové hororové peklo, které nikdo neočekával. Nebylo uvedeno ani v předpovědi počasí ani nebylo hlášeno radary. Bylo to tak rychlé, že jsme se neodvážili odkotvit loď a někam přejet. Od jihovýchodu se zvedl  silný vítr, který ve chvilce zesílil ve větrnou smršť s bouří. Loď se ztrácela ve vlnách  jako krabička od zápalek.  Byl to hotový horor, co jsme zažili během jeden a půl hodiny v rozbouřených  vysokých vlnách s převalujícími se čepicemi, které silný vítr zvedal nad hladinu.  Vytvářela se vodní clona, že nebylo vidět žádné okolí.  Standa s Jirkou byli na zádi, kde přidržovali vše co bylo možné, hlavně člun. Mně bylo nařízeno vše kontrolovat v lodi pod plachtou, hlavně aby se někde plachta neuvolnila a zatížit mou váhou příď lodě. Byl to strašný pohled okýnkem na valící se rozbouřené vlny na loď. Ještě, že plachta přes boky byla dostatečně přesazená.  Vlny po nárazu na  celou výšku přídě po ní sjížděly. Ale občas přišly obrovské vlny, které narážely zboku na příď tak, že byla vrchní hrana ve vlně. Pod  plachtu  a hranu  se dostávala voda do lodi, kde nám nastříkala do  postelí a spacáků. Nebýt plachty, tak jsme měli z lodi potápějící se bazén. Kluci venku na zádi již toho měli dost a přepadla je i mořskou nemoc. Já polit  studeným potem při rachotu v lodi a  pohledu na přicházející vlny,  se zvýšeným tlakem přes 200, jsem zhluboka dýchal i  lapal po vzduchu. Byl jsem přesvědčen, že když se neutrhnou kotevní lana, tak ten nápor loď vydrží. Hlavně, aby se to alespoň trochu uklidnilo a my mohli jsme naskákat do člunu.
To jsme již jednou, při první výpravě lovu na lodi v říjnu  r.2014 zažili. Tehdy  nás před katastrofou zachránilo  bezpečné lanové zakotvení a masivní bezpečná konstrukce lodi Maximus. Sousedící zakotvenou loď jsme  zpozorovali,  až jak ji vlny hrnou  otevřenými vraty propustí hráze do  nádrže Dyje 6. Ještě jsme spatřili jeho opuštěný gumový člun, hnaný větrem propustí také do D 6. Kam se poděl rybář, jestli se utopil nebo se dostal na břeh , jsme nevěděli. Byli jsme ve spojení s Jirkou Vetrem. Ten nakonec za námi přijel autem a oznámil nám, že záchranný požární sbor a vodní záchranná služba PS Nové Mlýny jsou již  v akci. Vítr se trošku uklidnil. Všechny cennosti, doklady. telefony atd. jsme  dali do uzavřené nádoby a vzali s sebou. Naskákali jsme do člunu a po vlnách pomocí  motoru  jsme se dostali  otevřenou propustí na  závětrnou stranu hráze jezera  D 6. To jsme si vydechli! Konečně jsme se z toho pekla ocitli na pevném břehu spojovací hráze Věstonické nádrže D 6. Na parkovišti u vrat nás přivítali Jirka Vetr, RS MRS  a pozdravili jsme se s ztroskotaným  rybářem. Chudák, šokovaný, prochladlý. Jediné co mu zbylo byly kratasy, co měl na sobě. Tak jsme mu alespoň poskytli teplou pracovní  bundu a termo obolečení na zahřátí.
Zakotvená opuštěná loď Maximus s plnou výbavou se stále zmítala ve vlnách rozbouřeného jezera. Na upozornění člena záchranného hasičského sboru, že ta loď tam nemůže zůstat,  se Standa a Jirka Vetr dohodli s ZHS, že společně zajedou na záchranném člunu loď odkotvit a dopravit ke kotvišti Strachotín. Z hráze jsem pozoroval   společnou  profesionální akci vytažení kotev a nalodění kluků na loď, úspěšný start motoru a přesun do kotviště.  V těch vlnách a větru to bylo hodně náročné. V tom nečase, jak na potvoru, vyplivl motor na záchranném člunu, takže to dopadlo tak, že Maximus dopravil člun i s posádkou  na laně do přístaviště. To již byla pokročilá noční doba.  Vyložili jsme veškeré věci z lodi na břeh a naložili Jirkovi loď na vlek k odvozu. Vyčerpaní jsme se konečně posilnili a  ještě vše zapili slivovičkou . Vše co jsme prožili, šťastní že jsme přežili  a  s rozhodnutím, že již nikdy lov z lodi  na Dyji 5  jsme ulehli na břehu v trávě do spacáků. To vše stále za hukotu  vln stále rozbořeného jezera. Tak skončil (z plánované desetidenní výpravy) jen třídenní úspěšný lov kaprů a to  nezapomenutelné peklo co jsme zažili.
Uloveným kaprům chutnalo nejvíce boilies A1- roll, Bugaboo a zelména kombinace boilies Zombie + Fruit drug. Vše na těžké koule ze dna.

Gratulujeme ke krásným úlovkům a hlavně jsme rádi, že jste tu větrnou lokální bouři v pořádku přežili. Dyje 5 je velmi velká plocha, která nedá nic zadarmo. Při lovu z lodi je kotvení na lanech nutností. I díky tomu "Maximus" vše přečkal. Max GO!!!

Fotogalerie

 


Zpět na seznam "co se kde chytilo a pustilo"